Sirgliited

Sirgliited
Sirgliited kaablite ühendamiseks seadmetele.

Tooted

152SR

152SR

Lahutatav sirgliide kuni 250A 24kV
Elektrilevi heakskiidetud toode
450SR

450SR

Lahutatav puutekindel sirgliide kuni 630A 24kV sisend C.
© 2019 Piperon